Välkommen!

Välkommen till Brf Rosenbrödets hemsida.

Detta är en levande hemsida som vi försöker hålla så aktuell som möjligt. Vi uppdaterar den så snart det finns information att delge våra medlemmar eller andra som är intresserade av vår förening. 

Om du som boende i föreningen har någon information som du saknar på hemsidan eller vill skicka in ett förslag gällande föreningen och våra hus under året, är du välkommen att kontakta oss i styrelsen. Använd kontaktformuläret eller skicka e-post till: rosenbrodet@hotmail.se