Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2018

Protokollet från årsstämman den 21 maj hänger nu på anslagstavlan i entrén.