En andelsöverlåtelse innebär att man överlåter en viss procent av lägenheten till ytterligare en ägare, t.ex. en inflyttad sambo, som man vill dela ägandet med. Det är viktigt att föreningen vet vem eller vilka som ska bo i lägenheten och vem som har det övergripande ansvaret för lägenheten t.ex. i händelse av vattenläcka eller brand, men också störningsärenden och avgiftsbetalning. 

Därför har styrelsen beslutat att följa samma riktlinjer som många andra bostadsrättsföreningar gör: 

  • Den som ska bo i lägenheten måste äga minst 10 %.
  • Andelsöverlåtelser tillåts endast mellan familjemedlemmar, d.v.s. makar, sambos, föräldrar, syskon eller barn. 
  • Antalet ägare får vara max två (2) stycken.  
  • Ägare ska vara folkbokförd på adressen. 

Om överlåtelsen sker genom gåva ska gåvobrev bifogas överlåtelseavtalet.