Den 1 februari 2013 trädde en ny lag om andrahandsuthyrning i kraft och innebär en del lättnader. Nedan följer lite information om vad som generellt gäller vid en andrahandsuthyrning och hur du som medlem i Brf Rosenbrödet ska gå tillväga om du vill hyra ut din bostad. 

Allmänt om andrahandsuthyrning 

Vid en andrahandsuthyrning har ägaren av bostaden lämnat bostaden till en hyresgäst som ensam bor i lägenheten.  

Om ägaren bor kvar i bostaden är hyresgästen en inneboende och det kräver inget särskilt godkännande från styrelsen. Att inneboenden betalar en hyra gör inte att det är att anse som en andrahandsuthyrning. 

Om en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen. I ansökan ska det framgå hur lång tid bostaden ska hyras ut, vem som ska bo där och varför bostaden hyrs ut. Om en ny hyresgäst flyttar in ska en ny anmälan lämnas in och godkännas av styrelsen. 

Utgångspunkten är att styrelsen ska ge tillstånd om bostadsrättsägaren har skäl. Det kan vara att man vill provbo med sin partner, militär- eller utlandstjänstgöring eller studier på annan ort.  

Vanligast är att uthyrning i andra hand beviljas i 6 månader eller 1 år i taget. 

Uthyrning utan styrelsens tillstånd kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen blir uppsagd och tvingas flytta. 

Den som ansvarar för lägenheten är alltid bostadsrättsägaren, tex att månadsavgiften betalas i tid, att grannarna inte utsätts för störningar och att vårdnadsplikten gentemot bostadsrättsföreningen upprätthålls. 

Att ansöka om andrahandsuthyrning 

Vill du ansöka om andrahandsuthyrning hos Brf Rosenbrödet använder du blanketten nedan och skickar den till  service.stockholm@hsb.se. Besked om ansökan beviljas eller inte får du så snart styrelsen haft möjlighet att behandla ansökan. I de enkla fallen går det fort, men i fall som inte behandlas ovan kan det kräva en längre betänketid, Styrelsens ledamöter är vanliga medlemmar boende här i föreningen och tar semester som folk i allmänhet. Styrelsen sammanträder därför normalt inte mellan midsommar och mitten av augusti, så var ute i god tid. 

Fr.o.m. 2018-06-11 tar föreningen ut en stadgeenlig avgift om 10 % av ett prisbasbelopp vid varje godkänd andrahandsuthyrning.

Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning