Att glasa in balkongen kräver inget godkännande från styrelsen. Däremot måste ni söka bygglov!

Bygglov måste vara beviljat innan ni börjar bygga och det söker ni själva. Ni väljer också själva vilken firma ni anlitar, men det finns vissa krav som leverantören måste uppfylla vid montering m.m. Ni finner all information i de fyra dokumenten här nedan. Samtliga dokument ska delges den firma ni väljer för leverans och montering, så att de kan ta ställning till om de kan uppfylla samtliga krav.

Balkonginglasning

Krav inglasning balkong

Relationshandling Fasad Inglasning balkong

Situationsplan Rosenbrödet