Förtydligande angående din hemförsäkring 

Alla medlemmar i Brf Rosenbrödet ska teckna sin egen hemförsäkring.
Tilläggsförsäkringen för bostadsrätt gäller tillsammans med din egen hemförsäkring.

Saknar du egen hemförsäkring kan det bli mycket dyrt för dig om en skada i din bostad påverkar tredje man.

Brf Rosenbrödet har tecknat Tilläggsförsäkring för bostadsrätt så den delen av din försäkring behöver du därför inte teckna med ditt eget försäkringsbolag.

I broschyren “Vem ska underhålla bostadsrätten” finns regler som redogör för Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter.

  1. T.ex Bostadsrättshavaren svarar för balkongdörr med spanjolett mm
  2. Bostadsrättstillägget täcker det som man själv ansvarar för enligt föreningens stadgar. Åldersavdrag och självrisk?
  3. Protector försäkringar, tel 08-41063700
  4. Sök på Protector på försäkring.se
  5. skada@protectorförsakring.se
  6. Endast Bostadsrättshavaren kan göra skadeanmälan