Styrelsen för Brf Rosenbrödet har i egenskap av fastighetsägare skyldighet att informera sina medlemmar och boende i föreningen om brandskydd.

Den information om brandskydd som styrelsen lämnar till medlemmar och boende är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB.