Nya styrelsemedlemmar i Brf Rosenbrödet

Styrelsen fr.o.m. 20 maj 2019

Kerstin Muttikas, ordförande (port 91)

PiaTenggren, ekonomiansvarig (port 91)

AndreasWennblad, sekreterare (port 91)

Magnus Pettersson, ledamot (port 93)

Linda Redarv, ledamot (port 93)

Inger Theorin, ledamot (port 87)

Joakim Agerberg, HSB-ledamot

Valberedningen

Patrick Gribert (port 87)

Susanne Svalner (port 91)

Kjell Gustavsson (port 91)

Städdag 14 april

Söndagen den 14 april kl. 10.00 samlas vi ute på parkeringen utanför hus 91–93 och gör påsk- och vårfint tillsammans. Som vanligt bjuds det på lättare förtäring och fika efter utfört arbete.

Förutom att vi hjälps åt att ta hand om våra hus och gemensamma ytor är städdagen även ett ypperligt tillfälle att träffa dina grannar i föreningen.

Välkommen!

FT Drift ny fastighetsskötare

Sedan 1 mars 2019 har föreningen avtal med FT Drift för teknisk förvaltning och fastighetsskötsel av våra fastigheter och gemensamma utrymmen.

Bostadsrättsinnehavare ska enligt våra stadgar, på egen bekostnad, underhålla lägenhetens inre. FT Drift utför sådana arbeten mot särskild räkning direkt till den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Läs mer på www.ftdrift.se.

Motioner till föreningsstämman 20 maj

En motion är ett sätt för varje medlem att uttrycka sina åsikter och ta upp enskilda frågor som stämman har att fatta beslut om. Styrelsen är skyldig att följa det beslut som stämman fattar om detta inte uppenbart står i strid med styrelsens förvaltningsansvar.

En motion ska innehålla ett ämne och ett yrkande. Har du andra förslag som inte rör ämnesområdet skriv då flera motioner. Yrkandet uttrycks i en eller flera så kallade att-satser. Exempel: Jag föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda var det är lämpligt att anlägga en boulebana, samt att upphandla anläggningen av densamma.

– Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
– Skriv tydligt vad ärendet handlar om.
– Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att stämman ska ta.
– Skriv under dokumentet med ditt namn, adress, och lägenhetsnummer (det nummer som står på din dörr).
– Lämna gärna telefonnummer och e-postadress så att styrelsen kan kontakta dig.
– Skicka in din motion via formuläret nedan, via e-post till rosenbrodet@hotmail.se eller lägg den i styrelsens brevlåda i port 91.

För att en motion ska tas upp till behandling på föreningsstämman ska den vara inlämnad senast den 31 mars.

Ny fastighetsjour fr.o.m. 1 januari

Styrelsen för Brf Rosenbrödet har tecknat ett avtal för fastighetsjour samt felanmälan med Relita. Fastighetsjouren har öppet dygnet runt, året runt och jourtid är mellan 17.00-07.00.

Relita fastighetsjour nås på 0771–103 500.

Precis som tidigare bekostas eventuella jourutryckningar för fel i lägenheten av medlemmen själv. Fel i gemensamma utrymmen och annat som föreningen ansvarar för anmäls till Relita fastighetsjour och bekostas som tidigare av föreningen.

Brandvarnardagen 1 december

Nu är det snart adventstider och julen närmar sig. Det är mysigt med tända levande ljus i lägenheten men glöm inte att blåsa ut dem innan ni lägger er eller lämnar lägenheten. Jul och nyår är den mest branddrabbade perioden under året och den vanligaste brandorsaken är just levande ljus. Glöm inte att släcka ljusen!

Att tänka på:

  • Se till att ljusen står stadigt i ljusstaken
  • Använd inte bomull eller mossa som dekoration i ljusstakarna
  • Sätt inga ljus på tv:n eller nära gardinerna
  • Använd inte levande ljus i granen

Testa din brandvarnare

Det är väldigt viktigt att ha en fungerande brandvarnare hemma, skulle det börja brinna larmar brandvarnaren snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Fira brandvarnardagen den 1 december genom att byta batterier i brandvarnaren eller byta ut gamla brandvarnare.

Läs mer om brandvarnardagen här.

Stamspolning v. 47

Relita kommer att utföra stamspolning av avloppen i kök och badrum (inkl. avlopp till tvättmaskin) i föreningen. Arbetet startar måndagen den 19 november och kommer att pågå under hela veckan.

Relita kommer att behöva tillträde till samtliga lägenheter. Mer information om när de kommer till dig samt hur du lämnar din nyckel kommer aviseras senare.

Vår fastighetsskötare Johan från HSB leder arbetet.

Ny parkeringspolicy

Styrelsen har utarbetat och antagit en ny tydligare och mer omfattande policy för våra parkeringsplatser och köerna till dessa. Alla innehavare av parkeringar har fått policyn i postlådan, men den finns även att läsa i sin helhet här.

Ny portkod

För att behålla tryggheten i våra hus byter vi med jämna mellanrum portkoder. Torsdagen den 1 november är det dags igen.

Samtliga medlemmar får den nya koden i brevlådorna.