Bagarfruvägen 87-93

Kategori: Nyheter

Nya styrelsemedlemmar i Brf Rosenbrödet

Styrelsen fr.o.m. Juni 2021

Kerstin Muttikas, Ordförande

Anna Bazarnik, Ledamot

Oskar Aronsson, Ledamot

Titti Ogawa, Ledamot

Josefin Westberg, Ledamot och ekonomiansvarig

Mattias Mårdenfjord, Ledamot

Charlotte Lind, Suppleant

Jihad Sattar, Suppleant

Åke Hultman, HSB-ledamot

Valberedningen

Susanne Svalner, sammankallande

Kjell Gustavsson


Nya styrelsemedlemmar i Brf Rosenbrödet

Styrelsen fr.o.m. maj 2020

Kerstin Muttikas, ordförande (port 91)

PiaTenggren, ekonomiansvarig (port 91)

Titti Ogawa, sekreterare (port 91)

Magnus Pettersson, ledamot (port 93)

Oskar Aronsson, ledamot (port 87)

Anna Bazarnik, ledamot (port 87)

Åke Hultman, HSB-ledamot

Charlotte Lind, suppleant (port 91)

Valberedningen

Susanne Svalner, sammankallande (port 91)

Kjell Gustavsson (port 91)

Städdag i april varje år

En söndag oftast i mitten av april varje år samlas vi ute på parkeringen utanför hus 91–93 och gör påsk- och vårfint tillsammans.
Lättare förtäring med fika bjuds alla efter väl utfört arbete.

Förutom att vi hjälps åt att ta hand om våra hus och gemensamma ytor är städdagen även ett ypperligt tillfälle att träffa dina grannar i föreningen.

Välkommen!

FT Drift är vår fastighetsskötare

Sedan 1 mars 2019 har föreningen avtal med FT Drift för teknisk förvaltning och fastighetsskötsel av våra fastigheter och gemensamma utrymmen.

Bostadsrättsinnehavare ska enligt våra stadgar, på egen bekostnad, underhålla lägenhetens inre. FT Drift utför sådana arbeten mot särskild räkning direkt till den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Läs mer på www.ftdrift.se.

Motioner till föreningsstämman

En motion är ett sätt för varje medlem att uttrycka sina åsikter och ta upp enskilda frågor som stämman har att fatta beslut om. Styrelsen är skyldig att följa det beslut som stämman fattar om detta inte uppenbart står i strid med styrelsens förvaltningsansvar.

En motion ska innehålla ett ämne och ett yrkande. Har du andra förslag som inte rör ämnesområdet skriv då flera motioner. Yrkandet uttrycks i en eller flera så kallade att-satser. Exempel: Jag föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda var det är lämpligt att anlägga en boulebana, samt att upphandla anläggningen av densamma.

– Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
– Skriv tydligt vad ärendet handlar om.
– Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att stämman ska ta.
– Skriv under dokumentet med ditt namn, adress, och lägenhetsnummer (det nummer som står på din dörr).
– Lämna gärna telefonnummer och e-postadress så att styrelsen kan kontakta dig.
– Skicka in din motion via formuläret nedan, via e-post till rosenbrodet@hotmail.se eller lägg den i styrelsens brevlåda i port 91.

För att en motion ska tas upp till behandling på föreningsstämman ska den vara inlämnad senast den 31 mars.

  Ny fastighetsjour fr.o.m. 1 januari

  Styrelsen för Brf Rosenbrödet har tecknat ett avtal för fastighetsjour samt felanmälan med Relita. Fastighetsjouren har öppet dygnet runt, året runt och jourtid är mellan 17.00-07.00.

  Relita fastighetsjour nås på 0771–103 500.

  Precis som tidigare bekostas eventuella jourutryckningar för fel i lägenheten av medlemmen själv. Fel i gemensamma utrymmen och annat som föreningen ansvarar för anmäls till Relita fastighetsjour och bekostas som tidigare av föreningen.

  Ny parkeringspolicy

  Styrelsen har utarbetat och antagit en ny tydligare och mer omfattande policy för våra parkeringsplatser och köerna till dessa. Alla innehavare av parkeringar har fått policyn i postlådan, men den finns även att läsa i sin helhet här.

  Ny portkod

  För att behålla tryggheten i våra hus byter vi med jämna mellanrum portkoder. Torsdagen den 1 november är det dags igen.

  Samtliga medlemmar får den nya koden i brevlådorna.

  © 2022 BRF Rosenbrödet

  Tema av Anders NorenUpp ↑