Felanmälan och fastighetsjour

FT Drift tillhandahåller felanmälan under vardagar kl. 07.00-16.00. Telefonnummer för felanmälan är: 08-669 02 00. E-postadress för felanmälan är: felanmalan@ftdrift.se alternativt via FT Drifts hemsida.

Vid akuta ärenden kontakta jouren (via Bravida): 020-212 112.

Eventuella jourutryckningar för fel i lägenheten bekostas av medlemmen själv. Fel i gemensamma utrymmen och annat som föreningen ansvarar för anmäls till FT Drift och bekostas av föreningen.