FT Drift tillhandahåller felanmälan under vardagar kl. 07.00-16.00. Telefonnummer för felanmälan är: 08-669 02 00.

E-postadress för felanmälan är: felanmalan@ftdrift.se alternativt via FT Drifts hemsida.

Vid akuta ärenden kontakta jouren (via Securitas Jourmontör):  010-447 42 21.

Eventuella jourutryckningar för fel i lägenheten bekostas av medlemmen själv.
Fel i gemensamma utrymmen och annat som föreningen ansvarar för anmäls till FT Drift och bekostas av föreningen.