Sedan 1 mars 2019 har föreningen avtal med FT Drift för teknisk förvaltning och fastighetsskötsel av våra fastigheter och gemensamma utrymmen.

Bostadsrättsinnehavare ska enligt våra stadgar, på egen bekostnad, underhålla lägenhetens inre. FT Drift utför sådana arbeten mot särskild räkning direkt till den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Läs mer på www.ftdrift.se.