Om du har frågor kring ditt boende, hyresavier, parkeringsköer med mera, är du välkommen att kontakta HSB via mejl, telefon eller via www.mitthsb.se där du loggar in med e-legitimation eller enligt anvisningar på den startsidan.

Ring växeln på 010-442 10 00 om du vill bli kopplad till en specifik person eller avdelning på HSB Stockholm. 
Öppettider är: måndag-onsdag & fredag: 8.00-16.30, torsdag: 8.00-18.00