HSB Kund- och Medlemsservice

Kontakta HSB på telefon eller mejl för frågor om till exempel medlemskap, avier eller parkeringsplats.

Ring växeln på 010-442 10 00 om du vill bli kopplad till en specifik person eller avdelning på HSB Stockholm.  (Måndag-onsdag & fredag: 8.00-16.30, torsdag: 8.00-18.00)