Styrelsen fr.o.m. maj 2020

Kerstin Muttikas, ordförande (port 91)

PiaTenggren, ekonomiansvarig (port 91)

Titti Ogawa, sekreterare (port 91)

Magnus Pettersson, ledamot (port 93)

Oskar Aronsson, ledamot (port 87)

Anna Bazarnik, ledamot (port 87)

Åke Hultman, HSB-ledamot

Charlotte Lind, suppleant (port 91)

Valberedningen

Susanne Svalner, sammankallande (port 91)

Kjell Gustavsson (port 91)