Styrelsen för Brf Rosenbrödet fr.o.m. 21 juni 2021:

Kerstin Muttikas, ordförande (port 91)

Anna Bazarnik, ledamot (port 87)

Oskar Aronsson, ledamot, (port 87)

Josefin Westberg, ledamot (port 91)

Mattias Mårdenfjord, ledamot (port 93)

William Viberg, ledamot (port 93)

Charlotte Lind, suppleant (port 91)

Jihad Sattar, suppleant (port 91)

Åke Hultman, HSB-ledamot

Valberedningen Brf Rosenbrödet

Magnus Pettersson

Erik Annerborn

Intresserad?

Är du som medlem i Brf Rosenbrödet intresserad av att engagera dig i föreningen, i stort eller smått, är du välkommen att höra av dig till styrelsen och berätta vad du skulle vilja bidra med.