Genom att köpa en bostadsrätt har du köpt en andel i en ekonomisk förening. Tillsammans äger och förvaltar vi fastigheten där vi bor och det är vårt gemensamma ansvar att göra vårt boende trivsamt.

Du äger alltså inte din lägenhet, men så länge du sköter dina skyldigheter, betalar avgifter och följer regler har du i princip oändlig nyttjanderätt till bostaden.

Vår förening styrs av våra stadgar och regler samt av Bostadsrättslagen.

I lägenheten

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att hålla sin lägenhet i gott skick. Vill man göra väsentliga förändringar i sin lägenhet krävs styrelsens godkännande. Kontakta alltid styrelsen inför förändringar av din lägenhet.

Mellan kl. 22.00 och kl. 06.00 bör vi hålla ljudnivån nere i våra lägenheter för att visa hänsyn till våra grannar. När vi anordnar fest bör vi meddela grannarna detta.

Balkong/Uteplats

Vill man grilla får man använda el- eller gasolgrill, maxstorlek tub P11. Föreningen har ingen gemensam grillplats. Grillplatser som finns i närområdet tillhör Stena fastigheter och deras hyresgäster och får inte användas av oss.

Det är inte tillåtet att skaka mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från balkongen.

Blomlådor och liknande får av säkerhetsskäl inte hänga utanför balkongen. Det är inte heller tillåtet att sätta upp t.ex. lampor på fasaden. Kan medföra stora kostnader för medlemmen att återställa.

För en enhetlig exteriör på våra hus ska insynsskydd i tyg endast vara av kulören: vit/beige kulör NCS S1505-Y20R, grå kulör NCS 6005-G50Y och/eller grön kulör: NCS S4005-G80Y.

Parkering

Parkering av fordon på däcket ovanför garaget är endast tillåten på markerade platser av de som hyr plats. Föreningen anlitar Europark för parkeringsövervakning, tel: 0771-771 100.

Rökning

Rökning är inte tillåten i trappuppgångar, hissar eller andra gemensamma utrymmen.

Sophantering

Anvisningarna om sophantering ska noga följas, detta för att värna miljön och undvika onödiga kostnader.

Städdagar i föreningen

En städdag på våren och en på hösten ordnas varje år. Om många deltar går arbetet fort och vi bidrar alla gemensamt till att ha det rent och fint i föreningen och omgivningen. Var och en deltar efter bästa förmåga. Arbetet avslutas ofta med gemensamt fika med tilltugg.

Tvättstugan

Följ de föreskrifter som finns i tvättstugan vid användning av denna. För allas trevnad, lämna tvättstugan och toaletten bredvid i gott skick efter dig. Städa golvet och torka/damma ur samtliga maskiner som finns i tvättstugan när du tvättat klart.

För att visa hänsyn till de som bor runt tvättstugan får tvättmaskinerna inte användas efter kl. 22.00, då sista tvättiden slutar.

Våra gemensamma utrymmen

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att förvara barnvagnar, cyklar, blommor eller annat gods i trappuppgångar. Dörrmattor i gemensamma utrymmen är inte tillåtna.

Våra markväxter mellan hus 1 och hus 2 är mycket vackra men känsliga sedumarter. Området får därför inte beträdas.

För vem gäller reglerna?

Reglerna gäller för dig som är medlem i föreningen, men också för din familj, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i bostaden.

Trivselreglerna är ett komplement till våra stadgar, Bostadsrättslagen samt Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Trivselregler reviderade och antagna av styrelsen i februari 2018.