Styrelsen har utarbetat och antagit en ny tydligare och mer omfattande policy för våra parkeringsplatser och köerna till dessa. Alla innehavare av parkeringar har fått policyn i postlådan, men den finns även att läsa i sin helhet här.